Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:52:50

Ei har fått in förslag enligt EU-förordningen RfG

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått förslag från Svenska kraftnät enligt två artiklar i den nya EU-förordningen om nätanslutning av generatorer (RfG). Förslaget gäller dels generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler enligt artikel 7.4, dels maximala tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D enligt artikel 5.3.

Den 17 maj 2016 trädde EU-förordningen 2016/631 om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer (RfG) i kraft. Förordningen handlar om krav för nätanslutning av kraftproduktionsmoduler till det sammanlänkade elsystemet.

RfG ställer krav på att transmissionsnätsföretaget ska ta fram förslag på generellt tillämpliga krav på kraftproduktionsmoduler (artikel 7.4 i RfG).

Transmissionsnätsföretaget ska även ta fram förslag på maximala tröskelvärden för kraftproduktionsmoduler av typ B, C och D (artikel 5.3 i RfG).

Förslaget ska lämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande.

Den 17 maj 2018 fick Ei in förslaget från Svenska kraftnät.

Vem berörs av förordningen?

De aktörer som främst berörs av förordningen är elnätsföretag och ägare av produktionsanläggningar.

Beslut inom sex månader

Nu har Ei sex månader på sig att fatta beslut om och godkänna förslaget (se artikel 7.6 i förordningen).

Godkännande av förslaget sker genom att Ei meddelar föreskrifter. Förslag till föreskrifter kommer att skickas ut på remiss under sommaren 2018.

Mer om detta ärende

Mer om förordningen RfG

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter