Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:19:52

Förslag om kontrollblock för lastfrekvensreglering

Nu har Energimarknadsinspektionen (Ei) fått förslag från Svenska kraftnät på hur kontrollblock för lastfrekvensreglering ska se ut i Norden (artikel 141.2 i förordningen SO).

Den 14 september 2017 trädde EU-förordningen 2017/1485 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (SO) i kraft. Förordningen handlar om drift av stamnätet och reglerna bidrar till att främja systemsäkerheten, en välfungerande inre marknad för el med rättvisa konkurrensvillkor och en trygg elförsörjning.

Förordningen SO ställer krav på att transmissionsnätsföretagen i Norden gemensamt ska ta fram förslag för fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering i synkronområdet (artikel 141.2 i SO). Förslaget ska lämnas till tillsynsmyndigheterna för godkännande.

Den 7 maj 2018 fick Ei in förslaget från Svenska kraftnät om fastställande av kontrollblock för lastfrekvensreglering i synkronområdet.

Vem berörs av förordningen?

De aktörer som främst berörs av förordningen är Svenska kraftnät och de andra transmissionsnätsföretagen i Norden, distributionsnätsföretagen samt betydande nätanvändare som till exempel större kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar.

Beslut inom sex månader

Nu har Ei har sex månader på sig att fatta beslut om och godkänna förslaget (se artikel 6.7 i förordningen). Beslutet tas fram i samarbete med de andra tillsynsmyndigheterna i Norden.

Läs mer om detta ärende här

Mer om förordningen SO

Kontaktuppgifter
Herlita Bobadilla Robles
Analytiker/ingenjör

016-16 27 75

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter