Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:01:12

Nu har Ei slagit fast vilka krav som gäller för den tekniska beskrivningen

Under 2017 inledde Ei ett arbete med att komma till rätta med oklarheterna runt den tekniska beskrivningen i koncessionsansökningar. Arbetet var en del i Ei:s kommunikationsprojekt med målsättningen att göra handläggningstiderna i koncessionsärendena kortare och göra det lätt att göra rätt.

Som ett led i projektet bjöd Ei in till ett seminarium i juni förra året för att diskutera vilka krav som skulle gälla på den tekniska beskrivningen. Det blev ett uppskattat arrangemang som bjöd på konstruktiv dialog och ökad förståelse hos både Ei och branschen.

— Sedan seminariet har vi arbetat vidare med de synpunkter vi fått in från företagen, berättar jurist Charlotta Jigvall. Vi har sett på ansökan i sin helhet och på vilka krav som ställs enligt elförordningen. Vi landade till slut i att de tekniska uppgifterna inte längre behöver sammanställas i ett separat dokument. Vidare bantades kraven markant i jämförelse med den version som presenterades på seminariet i somras.

Nu finns information om den tekniska beskrivningen på plats på ei.se. Här framgår det tydligt att Ei inte längre kräver ett separat dokument, utan den tekniska beskrivningen kan framgå exempelvis av miljökonsekvensbeskrivningen.

Vi vill gärna veta vad du tycker
Om det är något du saknar, undrar över eller har synpunkter på gällande den tekniska beskrivningen. Kontakta oss gärna!

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL

Fler nyheter