Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:29:54

Rapportera in uppgifter till Ei

Sista dag att rapportera indikatorer smarta elnät

Den 30 april 2024 är sista dag för elnätsföretagen att rapportera in uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei) kopplade till utvecklingen av smarta elnät.

Fler kalenderhändelser

  • -
  • -
  • -