Avtalstyp och elområde

Innan du väljer elhandelsföretag ska du också ta ställning till vilken avtalsform som passar dig

Vårt råd är att välja en avtalstyp som passar din ekonomi. Har du råd med tillfälliga prisuppgångar kan du välja ett avtal med rörligt pris där du även kan dra nytta av prisnedgångar. Har du små marginaler och vill veta vad elen kostar varje månad ska du välja ett avtal med fast pris.

När du valt avtalstyp ska du jämföra pris hos så många elhandelsföretag som möjligt. Ingen kan på förhand säga vilken avtalstyp som ger dig lägst elkostnad. Däremot kan du vara säker på att spara pengar genom att jämföra priser för samma typ av elavtal hos flera olika elhandelsföretag.

Här beskriver kortfattat de vanligaste avtalstyperna:

Fast pris

Om du väljer ett avtal med fast pris betalar du samma pris under hela tiden som du har avtal för. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år.

Om fastprisavtal på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Rörligt pris (månadsbaserat)

Om du väljer ett avtal med månadsbaserat rörligt pris får du ett elpris som följer utvecklingen på Nordpool eller någon av de andra elbörserna som är aktiva i Sverige. Ditt pris per kWh kan då både gå upp och ned under året. Priset förändras en gång per månad. Det pris du betalar under den här månaden, är ett genomsnitt av börspriset under hela innevarande månad, plus elhandlarens påslag och moms.

Det finns två typer av månadsbaserade rörliga avtal: löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan du säga upp, men du har en viss uppsägningstid. I ett tidsbestämt avtal har du förbundit dig att köpa din el av samma elhandelsföretag under hela den tid du har avtal för.

Om rörligt pris - månadsbörspris på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Timpris

Om du väljer ett avtal med timpris får du ett elpris som följer utvecklingen timme för timme på Nordpool eller någon av de andra elbörserna som är aktiva i Sverige. Det betyder att din elkostnad påverkas av när på dygnet du använder elen.

Den stora fördelen är att du kan undvika förbrukning under dygnets dyraste timmar (som normalt infaller tidig morgon och sen eftermiddag/tidig kväll), och istället välja att förbruka el under de timmar då priserna är lägre (vilket normalt brukar vara mitt på dagen eller under natten).

Ett avtal om timpris passar dig som vill och kan anpassa din förbrukning efter timpriserna hos elbörserna. Det kan kräva ett byte av elmätare (vilket är kostnadsfritt). För att få så stor nytta av avtalet som möjligt kan det vara bra att undersöka om det finns elektrisk utrustning i hemmet som automatiskt kan styras mot timpriserna, till exempel värmepumpen, läs mer här.

Om timpris på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Mixavtal

Mixavtal betyder att du betalar en del av din el till ett månadsbaserat rörligt pris och en del till ett fast pris. Hos många elhandelsföretag kan du göra om den rörliga delen av mixavtalet till ett fast pris.

Anvisat pris

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att ge dig en elhandlare. Du får då betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är mycket högre än om du hade valt själv. Vi på Energimarknadsinspektionen rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja avtalstyp och elhandelsföretag.

Om anvisat pris (när du inte gjort ett eget aktivt val och tecknat det avtal som passar dig bäst) på Konsumenternas energimarknadsbyrå

Vad betyder symbolerna på Elpriskollen?

 Symobler för sol, vind, vatten, bio och bra miljöval

  1. Solenergi är förnybar energi och produceras ifrån solceller som fångar solens strålar som omvandlas till energi.
  2. Vindkraft är förnybar energi och produceras ifrån vindar som fångas i vindkraftverkets vingar (vindturbiner) som omvandlas till energi.
  3. Vattenkraft är förnybar energi som produceras ifrån strömmande vatten som omvandlas till energi.
  4. Biobränsle är förnybar energi som produceras med restprodukter ifrån skogsindustrin som torv och annat skogsavfall som omvandlas till energi.
  5. Bra miljöval är Naturskyddsföreningens miljömärkning. Läs mer på Naturskyddsföreningens webbplats. Här kan du också läsa mer om skillnaden mellan bra miljöval och ursprungsmärkning.

Tillsynssymbol

Om en tillsynssymbol (röd triangel med ett utropstecken) visas på företaget i Elpriskollen, finns ett tillsynsbeslut från Ei riktat mot företaget. Läs mer här vad det innebär.

Vill du veta mer om elområden?

Elpriserna kommer periodvis att variera mellan våra olika elområden. Här kan du läsa mer om vad elområden är för något och varför de finns. Du kan också ta reda på vilket elområde du tillhör.

Elområden på ei.se

Elområden hos Konsumenternas energimarknadsbyrå här kan du också ta reda på vilket område du tillhör

Guide för att välja elavtal

Konsumenternas energimarknadsbyrå har information om vad du bör tänka på när du ska välja elavtal 

Har du frågor?

Ställ din fråga i vårt konsumentforum