Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 07:07:12

Skulle ett timprisavtal kunna vara bra för dig?

Ett timprisavtal eller kvartsprisavtal kan variera mycket. Det gäller att hålla koll om det ska vara förmånligt.

En vanlig vardag under vinterhalvåret innehåller normalt två pristoppar

Den ena infaller på morgonen då de flesta elkunder vaknar, lagar frukost och gör sig i ordning för dagen. Den andra infaller i slutet av dagen då de flesta kommer hem från jobbet och samtidigt lagar middag, startar diskmaskinen och så vidare.

Det kan vara svårt att flytta sin matlagning till billigare timmar på dygnet. Däremot skulle du, genom någon form av automatisering av till exempel värmepumpen i ett eluppvärmt hus, kunna undvika att den går för fullt under dygnets dyraste timmar.

Det finns även andra sätt att flytta förbrukning från dyra till billigare timmar

Du kan göra det på egen hand, med hjälp din elhandlare eller med hjälp av ett energitjänste­företag (eller en aggregator) som är specialiserad på just detta. Den som har en elbil kan dra nytta av prisskillnaderna över dygnet genom att ladda den när elen är billigare.

Att flytta till exempel hälften av en eluppvärmd villas förbrukning från de dyraste timmarna till timmar strax innan eller efter dessa, skulle kunna innebära att hushållets energikostnad kan sänkas med 10–20 procent (exklusive kostnaden för nät och skatter).

Skillnaden mellan ett månadsbaserat rörligt elpris och ett avtal om timpris/kvartspris

Med månadsrörligt elpris betalar du samma elpris per kWh under hela månaden (ett genomsnitt av månadens timpriser illustrerat av en rät linje i grafen).

Med ett timpris eller kvartspris varierar priserna. För att avtalet ska bli förmånligt är det viktigt att undvika (att förbruka el) de dyraste timmarna och istället förbruka på de billigaste.

Illustrationen visar att priserna går upp och ned över dygnets timmar.

Kvartspris (rörligt kvartsdebiterat pris)

Från och med den 1 november 2023 ska elnätsföretag mäta, registrera och rapportera mätvärden per kvart på alla de anläggningar som tidigare skulle mätas per timme. Timvärden ersätts alltså med kvartsvärden. De övriga delarna av elmarknaden kommer att anpassa sig till denna förändring successivt under åren 2024-2025.

Innan elhandelsföretag kan erbjuda kvartsprisavtal kommer elhandelsföretag att kunna summera kvartsmätvärden till timmätvärden för att kunna sätta timpris. Kvartspris innebär samma sak som timpris, men med fyra gånger så hög upplösning.