Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 18:17:38

Vitåfors - Porjusberget

Observera att informationen om var projektet befinner sig i nätutvecklingsprocessen, är skriven när projektet valdes ut, det vill säga januari 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - Affärsverket svenska kraftnät
Sträckning - från Vitåfors till Porjusberget
Teknik (som elnätsföretaget angett) - luftledning
Län - Norrbotten
Kommuner - Gällivare och Jokkmokk
Spänning - 400 kV

Beskrivning

Svenska kraftnät har beskrivit att ledningens syfte är att öka uttaget från transmissionsnätet i området runt Gällivare för att kunna förse Hybrits demonstrationsanläggning i Vitåfors, Gällivare, med el. Den lösning som i dag bedöms som bäst, är att matningen sker genom en ny 400 kV luftledning som byggs från den befintliga stationen Porjusberget till en ny 400 kV-station i Vitåfors. Svenska kraftnät har även utrett framkomligheten för en anslutning från Messaure. Ledningen blir cirka 50 kilometer lång.

Svenska kraftnäts projektsida. Länk till annan webbplats.

Nätutvecklingsprocessen

Svenska kraftnät har beskrivit att de genomfört en tidig dialog med berörda myndigheter, samebyar och andra berörda intressenter under sommaren och hösten 2021. Formellt har bolaget gått in i projektfas efter att man fattat investeringsbeslut. I mitten av januari 2022 påbörjade Svenska kraftnät en myndighetsdialog med Länsstyrelsen Norrbotten, kommuner och sametinget. Om allt fortsätter enligt plan så kommer Svenska kraftnät att ha samråd i mars 2022. Ambitionen är att skicka in ansökan om nätkoncession för linje till Ei vid årsskiftet 2022/2023 för att klara tidplanen för önskad anslutning.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i.

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag) - här befinner sig projektet
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen)
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL