Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:15:36

Bredhälla - Horshaga fly

Observera att informationen om var projektet befinner sig i nätutvecklingsprocessen, är skriven när projektet valdes ut, det vill säga januari 2022.

Sammanfattning

Elnätsföretag - E.ON Energidistribution AB
Sträckning - från Bredhälla till Horshaga fly
Teknik (som elnätsföretaget angett) - luftledning
Län - Kronoberg
Kommun - Uppvidinge 
Spänning - 130 kV

Beskrivning

E.ON har ansökt om nätkoncession för linje hos Ei för en 130 kV ledning för att kunna ansluta vindkraft kring Horshaga, väster om Åseda. Ledningen är cirka åtta kilometer lång. Vindkraftsparkerna som ska anslutas har lagakraftvunna miljötillstånd. I ansökningarna finns många aspekter som involverar Länsstyrelsen Kronoberg, bland annat vad gäller fåglar, artskydd och fornlämningar. Åtkomst till vissa fastigheter förutsätter sannolikt beslut från Lantmäteriet i detta projekt. Ei har handlagt samma sträckning i ett tidigare ärende, där ansökan skickades in 2017 och där koncession beviljades 2018. Koncessionen överklagades senare och ansökan avvisades slutligen av Mark- och miljööverdomstolen på grund av att det ansågs finnas brister i miljökonsekvensbeskrivningens underlag.

E.ON:s projektsida Länk till annan webbplats..

Nätutvecklingsprocessen

E.ON skickade i maj 2021 in ansökan för sin 130 kV ledning till Ei och ansökan befinner sig i slutet av Ei:s handläggningsprocess.

Illustration som på en horisontell linje har märkt ut steg 1 till 6 i nätutvecklingsprocessen med en pil för vilket steg projektet befinner sig i. 

Steg i nätutvecklingsprocessen

Steg 1 - Nätutredning (elnätsföretag)
Steg 2 - Samråd och ta fram ansökan (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 3 - Prövning av nätkoncession för linje (Energimarknadsinspektionen) - här befinner sig projektet
Steg 4 - Ledningsrätt (Lantmäteriet)
Steg 5 - Projektering, rättigheter, tillstånd och dispenser (elnätsföretag och länsstyrelserna)
Steg 6 - Entreprenad: upphandling byggnation (elnätsföretag)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL