Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:05:53

Referensgrupp inom studien om metoder för kunddialog har träffats för första gången

Under våren blev sammansättningen av den externa referensgruppen till Energimarknadsinspektionens (Ei:s) pågående studie om metoder för kunddialog klar. Nu har referensgruppen haft sitt första möte då bland annat konsultföretaget DNV presenterade det pågående arbetet.

Referensgruppen består av nio organisationer med särskild kompetens inom området kunddialog. Tanken med referensgruppen är att den ska delta i de delar av studien som rör resultat, analys och metodval för att hitta en eller flera metoder som kan tillämpas för svenska förhållanden.

– Det är så roligt att så många vill vara med att dela med sig av sina kunskaper och ge ett kvalificerat stöd i studien, säger Marielle Lahti, projektledare för EFFEKT-dialogen och expert på Ei.

Följande organisationer och representanter ingår i den externa referensgruppen.

  • Energiföretagen, Catherine Lillo
  • Energimarknadsbyrån, Thomas Björkström
  • Energimyndigheten, Helena Holm
  • Konsumentverket, Marija Borenius
  • Linköpings universitet, Harald Rohracher
  • Lunds universitet, Jenny Palm
  • Oberoende elhandlare, Eva I Edlund
  • Uppsala universitet, Cajsa Bartusch Kätting
  • Villaägarna, Håkan Larsson

Under referensgruppsmötet presenterade DNV en inledande studie som gjorts där både andra reglerares och kundorganisationers arbete på området redogjordes för. Nästa steg i studien är att ta fram kriterier för hur ett urval kan göras för att finna metoder för kunddialog som skulle kunna användas i en svensk kontext.

Nästa referensgruppmöte planeras till vecka 3 september 2021. Mer om studien finna att läsa på Ei:s webbplats.


Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL