Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 08:20:40

Studie ska ge tips om metoder för kunddialog

Hur kan man på bästa sätt involvera kunderna i diskussionerna om energimarknadens utveckling? Det hoppas Energimarknadsinspektionen (Ei) få svar på genom en studie som ska genomföras under året.

– Vi vet väldigt lite om hur kunderna egentligen ser på nya smarta energitjänster och vilka drivkrafter de har för att ändra en vana eller testa något nytt. Genom studien vill vi ta reda på vilka metoder man kan använda sig av för att få en bra dialog med kunderna, säger Marielle Lahti, expert på Ei och projektledare för EFFEKT-dialogen.

Bakgrund

På grund av den förändrade och ökade användningen av el är det ännu viktigare att ta tillvara samtliga flexibilitetsresurser i elsystemet, det vill säga flexibel produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet. Resursen efterfrågeflexibilitet innebär i praktiken en förändrad elanvändning på kundsidan som initieras av kunden själv eller genom en annan aktör. Ändringen kan i många fall automatiseras så att kunden inte själv behöver vidta någon åtgärd.

– De ändringar av regelverken som genomförts hittills har inte visat sig ge tillräckliga incitament för att frigöra önskad efterfrågeflexibilitet hos kunderna. Mer kunskap om kundernas drivkrafter kan därför ge värdefull information inför kommande regelutveckling på energimarknaden, säger Marielle Lahti.

Ei har en god dialog med branschen och med kundorganisationer som arbetar övergripande med specifika kundfrågor. Det som saknas, och som också diskuterades under de workshops som arrangerats inom EFFEKT-dialogen under hösten, är en systematisk dialog direkt med energikunder. Enskilda kunder är också sällan med i de dialoger som förs om energimarknadernas utveckling. Det gör de svårt att veta hur kunderna egentligen ser på sin roll och på vilket sätt de vill bidra till energisystemet.

– I vissa viktiga frågeställningar saknar vi i princip helt kundernas perspektiv. Vi vet att det finns andra länder som har utarbetade metoder för att föra dialog med kunder. Bland annat har vi haft diskussioner med den brittiska tillsynsmyndigheten. Det som vi hoppas att studien ska ge svar på är vilka organisationer som har metoder för kunddialog, hur metoderna är utformade och om någon eller några av dem går att använda även i Sverige, säger Marielle Lahti.

Det här ska undersökas

Studien ska hämta information om hur andra myndigheter inom energiområdet arbetar med att få fram och ta hand om synpunkter från kunderna. Studien ska också ge förslag på hur en eller flera av de metoder som identifierats kan tillämpas i svenska förhållanden.
Studien väntas bli klar i höst och genomförs av DNV på uppdrag av Ei inom ramen för EFFEKT-dialogen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL