Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 02:06:38

Hur skapar vi långsiktiga och tillförlitliga planer för en trygg elförsörjning - heldagsseminarium den 3 mars

Välkommen till en heldag med diskussioner kring landets elförsörjning. Dagen arrangeras av Energimarknadsinspektionen (Ei) tillsammans med länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Västra Götaland och Uppsala län.

Seminariet sätter fokus på de regeringsuppdrag som Ei och länsstyrelserna fick i oktober förra året om kapacitetsbrist i elnätet och hur vi kan trygga den framtida elförsörjningen.

Du kommer att få höra representanter från näringsliv, nätägare, energibolag, akademi och myndigheter presentera sin syn på problematiken.

Vi kommer även att ha en gemensam diskussion om ansvar och roller, såsom utveckling av prognosunderlag för nätplanerare, förbättrad samordning inom elförsörjningens alla delar (produktion, användning och distribution) och hur vi får elförsörjningen att bli en integrerad del av samhällsplaneringen.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till nationella, regionala och lokala elnätsägare, elproducenter, större elförbrukare samt samhällsplanerare och politiker.

Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på kaffe och lunch under dagen. Anmälan görs till Länsstyrelsen Stockholm.

Det går inte längre att anmäla sig till seminariet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL