Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:22:12

Efterfrågeflexibilitet – hur kan det sänka mina elkostnader?

I samband med de höga elpriserna nämns ofta ordet efterfrågeflexibilitet. Ett inte helt enkelt begrepp, men det handlar om hur man som elkonsument kan minska sina elkostnader och samtidigt bidra till att elsystemet blir mindre ansträngt genom att anpassa sin elanvändning efter priset på el. För en villa kan det finnas tusenlappar att spara om man har möjlighet att styra husets uppvärmningssystem.

Vad finns det då att spara för en villaägare som har eluppvärmning (värmepump, direktverkande eller vattenburen eluppvärmning) och som kan styra husets uppvärmning? Kostnadsbesparingen beror på en rad faktorer, så som var i landet du bor, hur din elanvändning ser ut och hur högt elpriset är.

Här är några saker du behöver för att styra din elanvändning:

  • Du måste ha ett så kallat timprisavtal hos din elhandlare eller ha en elnätstariff där priset varierar beroende på när du använder din el.
  • Din elmätare måste kunna mäta din elanvändning per timme. Om du inte redan har en sådan mätare installerad är elnätsföretaget skyldigt att kostnadsfritt installera en sådan inom tre månader från att du tecknar ett timprisavtal hos en elhandlare.
  • För att kunna dra störst nytta av ett timprisavtal måste du ha möjlighet att styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt, till exempel genom att automatisk styra husets uppvärmning eller när din elbil eller plugin-hybridbil laddas.

Bra att veta om timprisavtal

Det är viktigt att förstå att timpriset på el varierar, liksom hur ett hushålls elanvändning fördelar sig över dygnets timmar och därmed också möjligheten att sänka sina elkostnader med hjälp av ett timprisavtal och smart styrning.

Om du förbrukar mest el under timmar då elpriset är högt och inte har möjlighet att styra din uppvärmning eller laddning av elbil, kan ett timprisavtal i stället bli dyrare än andra typer av elavtal.

Ett timprisavtal kan också medföra kostnadsbesparingar även för den som inte blir mer flexibel, så utfallet beror helt på hur din elanvändning fördelar sig över dygnets timmar.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL