Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 19:09:48

Elavtal – vilka avtal kan man välja och vad är skillnaden?

Vill du ha trygghet och veta vad elen kommer kosta varje månad eller vill du anpassa elanvändningen efter spotpriset och på så sett kunna sänka dina kostnader? Elhandlarna erbjuder flera olika sorters avtal. Här berättar vi vilka avtalsformer som finns och vad som skiljer dem åt.

Det finns ungefär 140 elhandlare i Sverige och som kund väljer du själv vilken elhandlare du vill köpa din el från. Elnätsföretag kan du inte välja, där är du hänvisad till det företag som äger elnätet i just ditt område.

Innan du tecknar avtal

  • Fundera på vilken typ av avtal som passar just dig och din ekonomi. Är du villig att betala mer för att få större förutsägbarhet, eller kan du tänka dig att offra förutsägbarhet för möjligheten att göra kostnads­besparingar?
  • Fundera på om du har möjlighet att flytta elanvändning över dygnets timmar eller om du vill få en djupare insikt i din elanvändning.
  • Välj en elhandlare som du känner förtroende för. Hos Konsumenterna energimarknadsbyrå Länk till annan webbplats. finns information om dina rättigheter som konsument på energimarknaderna och de publicerar även klagomålsinformation Länk till annan webbplats..
  • Läs avtalsvillkoren noga. Finns det en rabatt som kommer att upphöra, en bindningstid eller en uppsägningstid?

De fem vanligaste elavtalen

Som konsument är det bra att ha koll på elprisets utveckling för att undvika att binda upp sig till ett dyrt avtal under lång tid.

Fast pris är bra för dig som vill kunna planera din ekonomi eftersom du vet hur mycket elen kommer att kosta per kilowattimme under hela avtalsperioden. De vanligaste bindningstiderna är ett, två eller tre år. Beloppet på fakturan kommer dock att variera från månad till månad beroende på hur mycket el du använder, särskilt för dig som värmer din bostad med el och därför har en högre förbrukning under vinterhalvåret.

Om du har ett tidsbestämt fast avtal är din elhandlare skyldig att informera dig om tidpunkten och konsekvenserna av att avtalet upphör (tidigast 90 och senast 60 dagar innan). Det är viktigt att välja ett nytt avtal inom den så kallade uppsägningstiden som anges i avtalsvillkoren, annars kommer din befintliga elhandlare att teckna dig på ett nytt avtal som kanske inte överensstämmer med dina önskemål (typen av avtal anges i avtalsvillkoren, priset anges i påminnelsen).

Vad händer när mitt tidsbestämda elavtal löper ut?

Ett så kallat rörligt elavtal innebär att du betalar ett pris per kilowattimme som består av det genomsnittliga priset på elbörsen (det så kallade spotpriset) för den gångna månaden plus elhandlarens påslag och moms. Ditt pris kommer att gå upp och ned under året, men förändras endast en gång per månad.

Det finns två typer av månadsbaserade rörliga avtal: löpande och tidsbestämda. Ett löpande avtal kan du säga upp, men du har en viss uppsägningstid. I ett tidsbestämt avtal har du förbundit dig att köpa din el av samma elhandelsföretag under hela avtalsperioden. Elhandlare får dock inte erbjuda rörligt pris till konsumenter med en bindningstid längre än tre månader.

Du som väljer ett rörligt avtal ska vara medveten om att priset per kilowattimme som gällde när avtalet ingicks kan stiga. Fördelen är att du även kan få ett lägre pris när börspriset sjunker.

Om du har ett vanligt rörligt avtal så har det, rent ekonomiskt, ingen betydelse när på dygnet du använder elen. Ditt pris baseras på de genomsnittliga timpriserna på elbörsen. Därtill kommer elhandelsföretagets påslag. Priset är med andra ord inte direkt kopplat till när på dygnet du själv använder elen.

Om du väljer ett avtal med timpris (det vill säga rörligt timdebiterat pris) så betalar du för vad elen faktiskt kostar i varje timme på elbörsen plus elhandlarens påslag och moms.

Det betyder att din elkostnad beror på när på dygnet du använder elen.

Fördelen med timprisavtal är att du kan sänka dina elkostnader genom att flytta elanvändning från dygnets dyraste timmar. Andra fördelar är att elhandlarens påslag ofta är lägre eftersom elhandlaren slipper att ta höjd för risken att elpriset går upp, och att du som kund ofta får tillgång till en mer detaljerad bild av din elanvändning via en webbtjänst eller mobilapplikation.

Genom att anpassa din elanvändning efter spotpriset avlastar du också det nationella elsystemet när det är som mest ansträngt, vilket i förlängningen bidrar till lägre kostnader för elhandel och eldistribution i hela samhället. Det brukar kallas att hushållen bidrar med sin flexibilitet.

Spotpriset på elbörsen fastställs ett dygn i förväg, vilket gör att du kan se när elen är som dyrast och billigast i god tid för att anpassa din förbrukning. Många elhandlare som erbjuder timprisavtal tillhandahåller prisinformation via sin webb eller mobilapplikation, men du kan också hitta spotpriset på elbörsen Nordpools webbplats.

Ett timavtal kan passa dig som har eller vill ha god koll på din elanvändning och som vill och kan anpassa din elanvändning efter timpriserna på elbörsen. Ett timprisavtal kräver att du har en elmätare som kan mäta elanvändning per timme. Om du inte har det så är ditt elnätsföretag skyldigt att kostnadsfritt installera en sådan inom tre månader, vilket ska ske per automatik om du tecknar ett timprisavtal med en elhandlare.

För att dra största möjliga nytta av avtalet behöver du kunna styra din förbrukning till de timmar då priset är lågt, till exempel genom automatisk styrning av husets uppvärmning eller laddning av elbil. Allt fler elhandlare erbjuder idag teknik och tjänster för sådan smart styrning.

Vem passar det inte för?
Om du inte håller koll på och anpassar dig efter spotpriset — till exempel genom att styra ditt uppvärmningssystem — så kan ett timprisavtal bli dyrare än andra typer av avtal. Det är svårt att veta i förväg, eftersom det beror på hur du normalt sett använder el över dygnets timmar.

Mixavtal betyder att du betalar en del av din el till ett månadsbaserat rörligt pris och en del till ett fast pris. Hos många elhandelsföretag kan du göra om den rörliga delen av mixavtalet till ett fast pris.

Om du inte själv väljer elavtal kommer ditt elnätsföretag att ge dig ett anvisat avtal hos en elhandlare som elnätsföretaget samarbetar med.

Du får då betala ett så kallat anvisat pris, som ofta är mycket högre än om du hade valt elavtal själv.

Energimarknadsinspektionen (Ei) rekommenderar alla att göra ett aktivt val och själv välja avtalstyp och elhandelsföretag.

Illustration som visar en villa med solpaneler på taket och vindkraftverk syns i bakgrunden.

Hitta och jämför elavtal på Elpriskollen

På Energimarknadsinspektionens oberoende pris­jämförelsesajt Elpriskollen.se Länk till annan webbplats. kan du jämföra elavtal och elhandlare.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL