Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:41:31

Vad händer när mitt tidsbestämda elavtal löper ut?

Du som har ett tidsbestämt elavtal har rätt att få information om att avtalet löper ut, och att det eventuellt förlängs med ett nytt avtal med ny bindnings- och uppsägningstid.

Elpriskollen. Kvinna och man som tittar på en tavla som visar kilowattimmar


Informationen ska nå dig via mejl eller post tidigast 90 dagar och senast 60 dagar innan avtalet löper ut. Detta för att du ska ha möjlighet att jämföra det nya avtalet med vad andra elhandels­företag erbjuder. Både fasta och rörliga prisavtal kan vara tidsbestämda.

Det lönar sig att jämföra elavtal

Att vara aktiv på elmarknaden kan löna sig och det är viktigt att du har ett elavtal som passar dig och dina förut­sättningar. Din ekonomi, boendesituation, uppvärmningsform samt antal personer i hushållet är exempel på faktorer som du bör ta hänsyn till när du väljer elavtal.

Här hittar du mer information

Läs om vilken information du har rätt att få när ditt tidsbegränsade elavtal löper ut.

Välj elhandelsföretag och jämför elavtal på Elpriskollen Länk till annan webbplats. – en oberoende jämförelsesajt som drivs av oss på Energimarknads­inspektionen.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL