Start fjärrvärmekollen

Så här söker du

Du söker fjärrvärmeföretag genom att ange en ort eller namnet på ett företag, till exempel Eskilstuna eller Eskilstuna energi och miljö.

Hittar du inte ditt fjärrvärmeföretag?

Om du inte hittar ditt företag beror det sannolikt på att det företagets redovisning för året ännu inte är avslutad. Så fort redovisningen är klar kommer företaget att visas i Fjärrvärmekollen.

Rör det sig om ett mycket litet företag kan det också bero på att vi helt enkelt inte känner till just det företaget. Skicka ett mejl med företagets namn till registrator@ei.se så kommer vi att kontakta dig.

Var kommer uppgifterna ifrån?

Sammanställningen baseras på de uppgifter som fjärrvärmeföretagen lämnat till oss. Alla fjärrvärmeföretag ska rapportera uppgifter om distribution för fjärrvärmeverksamheten till Ei. På Fjärrvärmekollen visas en sammanställning av fjärrvärmeföretagens årsrapporter och rapporter för respektive prisområde.

Om företagen även har produktion och handel med fjärrvärme ska redovisningen också omfatta det. Redovisningen omfattar både ekonomiska siffror och uppgifter om drift- och affärsförhållanden.

Skapad: Granskad: