Det finns alternativ till fjärrvärme när det gäller uppvärmning men för många fjärrvärmekunder i stadsmiljö finns det i praktiken inget annat sätt att värma sina byggnader, vilket gör att fjärrvärmen kan ha en inlåsande effekt.

Energimarknadsinspektionen (Ei) är den myndighet som ser till att fjärrvärmeföretagen följer fjärrvärmelagen. Vi analyserar också utvecklingen på fjärrvärmemarknaden och föreslår förändringar av regelverket om vi ser att det finns behov av förändringar för att marknaden ska fungera ännu bättre.