Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-06-07 05:20:12

El

Här kan du läsa mer om hur elmarknaden fungerar, om elavtal, elnätsavgiften, elavbrott, spänningskvalitet och mycket mer.

Sedan omregleringen av den svenska elmarknaden 1996 är handel och produktion av el konkurrensutsatt. Elnäten drivs däremot som naturliga monopol. Energimarknadsinspektionen (Ei) har tillsyn över att företagen följer regelverken på elmarknaden.

Har du frågor?

Ställ din fråga i vårt konsumentforum Länk till annan webbplats..

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL