Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

  • Start
  • Om oss
  • ...
  • Remissvar
  • 2022
  • Yttrande Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion

2022-12-03 12:47:03

Yttrande Tillfälligt sänkt skatt på drivmedel och sänkt skatt på bränslen i viss värmeproduktion