Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-15 15:05:49

Tillsyn mätning och rapportering av el Ei PM2024:02

Energimarknadsinspektionen (Ei) har under 2022 och 2023 genomfört tillsyn med fokus på reglerna om mätning, beräkning och rapportering av el. Under denna period har vi granskat om:

  • elnätsföretagen följer reglerna om byte av mätmetod inom tre månader från begäran
  • elnätsföretagens underrättelseskyldighet till kund vid påbörjande och övertagande av elleverans
  • elnätsföretagens skyldighet att mäta mängden överförd el och samla in mätvärden.

Resultaten från dessa tillsynsinsatser presenteras i denna promemoria.