Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-24 10:12:46

Leveranssäkerhet i Sveriges elnät 2021 Ei R2022:11

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata. Rapporten utgör en del av underlaget till Ei:s tillsyn över leveranssäkerheten i elnäten och kan också ge incitament och stöd till elnätsföretag som arbetar med att förbättra leveranssäkerheten i sina nät. Rapporten ger en god överblick över nuläge, historiska trender och specifika brister avseende leveranssäkerheten. Under 2022 har vi på Ei fortsatt med vårt arbete med att göra vår statistik mer lättillgänglig, vilket även inkluderar leverenssäkerhetsdata.

Statistiken presenteras numera både samlat på vår webbplats och på Sveriges dataportal. Gå till statistik och öppna data på ei.se för att ta del av statistiken.