Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 13:32:55

Kortare ledtider för anslutning av nya laddningspunkter till elnätet Ei R2022:08

Omfattande elektrifiering av transporter kommer krävas för att transportsektorn ska kunna ha i princip noll utsläppav växthusgaser senast 2045. Elektrifieringen av vägtransporter pågår för fullt, men omställningen behöver gå snabbare än i dag för att klimatmålen ska nås.

Utbyggnaden av laddinfrastruktur behöver därför ske i sådan takt att den inte blir ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn. Ledtiderna för anslutning av nya laddningspunkter för eldrivna fordon behöver kortas för att inte utgöra ett hinder för elektrifieringen av transportsektorn.

Ei har fått i uppdrag att i dialog med nätföretag och aktörer som etablerar och driver laddinfrastruktur analysera och sammanställa ledtider och kostnader för anslutning av laddningspunkter till elnätet och föreslå åtgärder för att uppnå kortare ledtider.

För att samla in den information som behövdes har Ei beställt en konsultstudie om ledtider och kostnader för anslutning av laddinfrastruktur, genomfört dialogforum med aktörer samt genomfört en enkät. I denna rapport presenterar vi vår analys och våra slutsatser utifrån dessa. Du hittar också konsultstudien som bilaga 1 här nedan.