Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Leveranssäkerheten i elnäten 2013 – statistik och analys av elavbrotten i Sverige - Ei R2015:14

Ei presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i elnäten. Rapporten baseras på elnätsföretagens avbrottsdata. Då någon påtaglig utveckling av leveranssäkerheten sällan sker från ett år till ett annat har Ei valt att inte varje år inkludera långtgående analyser och slutsatser i rapporten. Årets rapport avgränsas till en uppdatering av statistiken och en beskrivning av hur leveranssäkerheten utvecklats i stort, exempelvis för olika typer av nät och för olika kundtyper.