Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-02-08 05:31:43

Leveranssäkerheten i elnäten 2013 – statistik och analys av elavbrotten i Sverige - Ei R2015:14

Energimarknadsinspektionen (Ei) presenterar årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i elnäten. Rapporten baseras på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata.