Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Leveranssäkerheten i elnäten 2012 - Statistik och analys av elavbrotten i Sverige - Ei R2014:04

Ei granskar att överföringen av el är av god kvalitet. Därför rapporterar nätföretagen in uppgifter på kundnivå om hur många och hur långa elavbrott de har haft i sina elnät. Denna rapport syftar till att ge information om hur leveranssäkerheten utvecklas i stort, i olika delar av landet, i olika kundgrupper och hos enskilda kunder. Rapporten utgör också en delmängd av underlaget till Ei:s tillsyn över elveranssäkerheten i elnäten. Med detta som grund kan det fortsatta arbetet med att stärka elnätens tillförlitlighet effektiviseras.