Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-25 15:13:55

Leveranssäkerheten i elnäten 2012 - Statistik och analys av elavbrotten i Sverige - Ei R2014:04

Ei granskar att överföringen av el är av god kvalitet. Därför rapporterar nätföretagen in uppgifter på kundnivå om hur många och hur långa elavbrott de har haft i sina elnät. Denna rapport syftar till att ge information om hur leveranssäkerheten utvecklas i stort, i olika delar av landet, i olika kundgrupper och hos enskilda kunder. Rapporten utgör också en delmängd av underlaget till Ei:s tillsyn över elveranssäkerheten i elnäten. Med detta som grund kan det fortsatta arbetet med att stärka elnätens tillförlitlighet effektiviseras.