Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-23 06:48:12

Leveranssäkerheten i elnäten 2012 - Statistik och analys av elavbrotten i Sverige - Ei R2014:04

Energimarknadsinspektionen (Ei) granskar att överföringen av el är av god kvalitet. I den här rapporten beskrivs hur leveranssäkeheten utvecklas i olika delar av landet.