Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:48:40

Leveranssäkerhet i elnäten 2010 - Redovisning av elavbrotten i Sverige - Ei R2012:04

Från och med 2010 samlar Energimarknadsinspektionen (Ei) in data om elavbrott. Denna högupplösta avbrottsstatistik ger möjligheter till en utvidgad och mer träffsäker analys av leveranssäkerheten i olika delar av det svenska elnätet. Det innebär att tillsynen kan effektiviseras och i högre grad fokuseras till de delar av elnätet där det finns väsentliga brister.