Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2022-01-27 17:54:31

Leveranssäkerheten i Sveriges elnät 1998-2008 Ei R2010:05

Statistik och analys av elavbrotten. Antalet elavbrott som var längre än 24 timmar minskade kraftigt under 2008. Även om elnäten inte utsattes för några stormar under året kan det tyda på att elnätsföretagens investeringar börjar ge effekt för de mest utsatta kunderna.