Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2009 - Ei R2010:25

Elnätsföretagen har det senaste året höjt sina avgifter med 7,7 procent, visar Energimarknadsinspektionens årliga granskning. Höjningarna förklaras främst av ökade kostnader för ökad leveranssäkerhet och höjda avgifter för stamnätet. Företagen ökar också sin lönsamhet i nätverksamheten.