Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 09:14:51

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2009 - Ei R2010:25

Från och med år 2012 kommer Energimarknadsinspektionen (Ei) att besluta om hur stora elnätsföretagens intäkter får vara genom en så kallad intäktsram för en fyraårsperiod. I samband med att denna genomgripande förändring initierades, beslutade Ei att avstå från att fortsätta tillämpa den så kallade nätnyttomodellen av två orsaker. Till att börja med fanns det inte längre någon anledning att skapa rättspraxis gällande modellen då ett nytt system var på väg att införas. Det andra skälet var att det bedömdes som angeläget att förbereda både kunder och nätföretag på den förändring som kommer genom att använda tiden som återstår till att skapa en övergång till det nya. Inriktningen på Ei:s granskning är att så långt som möjligt efterlikna den förhandsreglering som kommer att tillämpas från och med år 2012. Det är inspektionens mål att granskningen som sker de närmaste åren ska utgöra en brygga till det nya med en smidig övergång och stabil utveckling av nättarifferna genom att skapa förutsättningar för en successiv anpassning till det nya regelverket.