Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

Bedömning av elnätsföretagens nätavgifter 2009 - Ei R2010:25

Elnätsföretagen har det senaste året höjt sina avgifter med 7,7 procent, visar Energimarknadsinspektionens årliga granskning. Höjningarna förklaras främst av ökade kostnader för ökad leveranssäkerhet och höjda avgifter för stamnätet. Företagen ökar också sin lönsamhet i nätverksamheten.