Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energimarknadsinspektionens rapport enligt EG:s direktiv för de inre marknaderna för el och naturgas 2009 - Ei R2009:08

Den svenska elmarknaden fungerar väl och är en av de mest utvecklade i Europa. Den bedömningen gör Energimarknadsinspektionen 2009 års nationella rapport.