Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:50:08

Energimarknadsinspektionens rapport enligt EG:s direktiv för de inre marknaderna för el och naturgas 2009 - Ei R2009:08

Den svenska elmarknaden fungerar väl och är en av de mest utvecklade i Europa. Den bedömningen gör Energimarknadsinspektionen 2009 års nationella rapport.