Vill du lyssna på innehållet på webben? Tryck på knappen ”Lyssna” nedan och använd kontrollen för att pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym eller justera uppläsningshastighet.

Energimarknad 2007

Från och med den 1 januari 2008 är Energimarknadsinspektionen en egen myndighet. Riksdagens beslut att bilda en särskild myndighet för tillsyn och övervakning av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme signalerar att energi­marknadernas effektivitet och funktion prioriteras högt. Som tillsynsmyndighet har vi stora uppgifter framför oss.