Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-21 20:33:11

Energimarknad 2007

Från och med den 1 januari 2008 är Energimarknadsinspektionen (Ei) en egen myndighet. Riksdagens beslut att bilda en särskild myndighet för tillsyn och övervakning av marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme signalerar att energi­marknadernas effektivitet och funktion prioriteras högt. I den här rapporten beskriver vi utvecklingen under 2007 på marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. Vi redovisar även våra bedömningar av läget.