Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-28 19:00:39

Handbok för projekt av gemensamt intresse och projekt av ömsesidigt intresse (PCI-handboken)

Energimarknadsinspektionen (Ei) har tagit fram en handbok som ger stöd och vägledning till den som avser genomföra ett energiinfrastruktur­projekt av gemensamt europeiskt intresse (PCI-projekt), samt till de berörda myndigheter som handlägger tillståndansökningar för ett sådant projekt.