Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 21:18:24

Tidplanen för projektet tariffutformning förlängs

Arbetet med projektet "Tariffutformning för ett effektivt utnyttjande av elnätet" kommer att fortsätta även under våren 2020.

När projektet startade var tanken att det skulle pågå till årsskiftet 2020. Projektet är dock komplext och Energimarknadsinspektionen (Ei) har därför beslutat att förlänga projektet till våren 2020.

– Den främsta orsaken är att vi behöver ytterligare tid för dialog och för att genomföra kvantitativa analyser, säger projektledare Karin Tvingsjö.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL