Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-16 05:30:56

Det internationella arbetet inom flexibilitetsområdet fortsätter – nu finns två faktablad publicerade

Inom ramen för EFFEKT-dialogen sker även visst internationellt arbete genom att Energimarknadsinspektionen (Ei) deltar i en arbetsgrupp inom International Smart Grid Action Network (ISGAN). Nyligen publicerades två av Ei:s faktablad om flexibilitet på ISGAN:s webbplats. Ei:s arbete i ISGAN fortsätter nu med fokus på flexibilitetsmarknader.

Smarta elnät och flexibilitetsmarknader är ett aktuellt ämne i många delar av världen och ISGAN är en av de organisationer som arbetar med frågorna.

ISGAN är ett internationellt initiativ som syftar till att skapa nätverk och dela kunskap om smarta elnät. Bakom initiativet står International Energy Agency (IEA) and Clean Energy Ministerial (CEM).

ISGAN har flera arbetsområden, ett av dem handlar om flexibilitetsmarknader (arbetsgrupp 9). Ei har deltagit i ISGAN:s arbetsgrupp 9 sedan 2021 och under 2022 tog Ei fram två informationsblad som handlar om metoder för kunddialog Methods for customer dialogue och utformning av stöd till konsumenter Possible design elements of consumer support schemes.

Nu går det att ta del av faktabladen på ISGAN:s webbplats.

Arbetet fortsätter

Ei kommer att fortsätta delta i ISGAN:s arbetsgrupp 9 även det kommande året då fokus ligger på flexibilitetsmarknader. Arbetet inom End-Use Flexibility Characterization and Grid Utilization leds av Kanada.
Arbetsgrupp 9 arbetar även med Interoperability som leds av Storbritannien, och Operational and long-term planning som leds av Österrike.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL