Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:15:17

EFFEKT-dialogens seminarium 19 oktober – det går fortfarande att anmäla sig

Den 19 oktober bjuder EFFEKT-dialogen in till ett digitalt halvdagsseminarium och workshop om nya regelverk för efterfrågeflexibilitet med fokus på elnätsföretagens behov och lösningar. Sista anmälningsdag är den 17 oktober.

På programmet står bland annat EU:s nya regelverk (ramriktlinje) för efterfrågeflexibilitet, villkorade avtal samt EU-reglerna kring elnätsägares rapportering av omdirigering.

Två inbjudna elnätsföretag kommer även att berätta om hur de arbetar med efterfrågeflexibilitet, vilket följs av en workshop om nätföretagens behov och lösningar för efterfrågeflexibilitet.

Programmet, mer information om seminariet och hur du anmäler dig finns i tidigare webbnyhet.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL