Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-30 20:23:49

Nu finns samlad information om ämnen kopplade till flexibilitet i elnäten

Vill du läsa mer om ämnen kopplade till flexibilitet? Nu har vi samlat och publicerat information om oberoende aggregatorer, metoder för kunddialog och specifikationer för flexibilitetsprodukter.

Nu har EFFEKT-dialogen pågått under drygt ett år och projektet fortsätter även under hela 2022.

Sedan starten har både mindre workshops och större seminarier arrangerats. Flera möten och samtal har också förts med aktörer som vill delta i dialogen.

Några frågor som har diskuterats under året handlar om oberoende aggregatorer, metoder för kunddialog och specifikationer för flexibilitetsprodukter. För att belysa dessa frågor lite extra och göra det enklare att hitta information om just detta har Ei sammanfattat ett urval av den information som redan finns publicerad i några av Ei:s rapporter.

Sammanfattningarna hittar du under våra sidor på ei.se som handlar om flexibilitet.

Syftet med EFFEKT-dialogen

Syftet med EFFEKT-dialogen är att dela kunskap och främja dialog mellan olika aktörer inom energiområdet för att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten.

Kontakt
Frågor - EFFEKT-dialogen

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL