Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-20 18:46:20

Konsultstudie: Metoder för kunddialog

Hur kan vi på bästa sätt involvera kunderna i diskussionerna om energimarknadens utveckling? Det vill Energimarknadsinspektionen (Ei) få svar på och gav därför konsultföretaget DNV i uppdrag att undersöka frågan. Nu är studien klar och finns att läsa på ei.se.

Att kunderna är aktiva på energimarknaden är viktigt för energiomställningen. Den studie som nu har gjorts innehåller bland annat en kartläggning av hur myndigheter i andra länder, både inom och utanför Europa, går till väga för att ta redan på vad kunderna tycker i olika frågor.

Flera länder arbetar systematiskt med kunddialog på energimarknaderna och studien ger exempel på ett antal metoder som används. I studien påpekas även att det kan vara svårt för en myndighet att välja en enda metod för kunddialog, det troliga är istället att olika metoder bör användas vid olika frågeställning och för olika syften och mål.

– Nu ska vi titta på de metoder som beskrivs i studien och se vilka av dem som passar bäst för Ei och hur vi skulle kunna använda oss av dem i framtiden, säger Marie Larsson, jurist på Ei.

DNV:s studie ”Metoder som identifierar kunders uppfattning och drivkrafter i samband med regel- och policyutveckling” Pdf, 2.7 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL