Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-06-24 22:25:53

En sammanfattning av diskussionerna på november månads workshops

Nätutvecklingsplaner, flexibilitetsmarknader och kundens drivkrafter var några av de ämnen som aktörer vill ha fortsatta diskussioner om inom ramen för EFFEKT-dialogen.

Under de första veckorna i november träffade Energimarknadsinspektionen (Ei) representanter från sex olika aktörsgrupper för att diskutera och få synpunkter på vilka områden som bör prioriteras inom ramen för EFFEKT-dialogen.

Dialogerna skedde digitalt med representanter från elhandlare, länsstyrelser och regioner, operatörer av marknadsplattformar, lokalnätsägare, regionnätsägare samt aggregatorer och tredje partsaktörer.

– Vi hade många engagerade och konstruktiva diskussioner och vi kommer nu att ta med inspelen för att se hur vi på bästa sätt bör ta dem vidare. En del av inspelen kan vi på Ei jobba vidare med inom ramen för annan verksamhet och förtydliga, andra frågor kommer att diskuteras vidare inom ramen för EFFEKT-dialogen, säger Marielle Lahti, projektledare för EFFEKT-dialogen.

Sammanfattning av diskussionerna

Här ger Marielle Lahti en kort sammanfattning om vad som diskuterades och de frågeställningar som lyftes under de workshops som hölls i november.

Nätutvecklingsplaner*

– Många ser positivt på att elnätsföretagen ska ta fram nätutvecklingsplaner, men det finns också många frågor kring detta. Till exempel vilka som ska ingå i samrådsprocessen och när. Hur bindande är planerna och kommer det finnas stöd för dialogen för de aktörer som inte har omfattande erfarenhet av energiområdet. Många framförde även att det måste finnas en nivå av flexibilitet i planerna och att de måste kunna revideras.

Tariffer

– Här framfördes synpunkter om ett förtydligande rörande möjligheten att ha differentierade nättariffer, till exempel differentierade tariffer per kundgrupp.

Tillståndsprocesser

– Här framfördes önskan om en större flexibilitet i Ei:s processer.

Flexibilitetsmarknader

– Det här var ett ämne som många aktörer ville diskutera och just nu finns det fler frågor än svar. De frågor som lyftes var bland annat hur de ska vara utformade, vem bör vara huvudman, hur kan de interagera med befintliga marknader? Flera ansåg att det kan vara bra att vänta och se utfallet av de pilotprojekt som pågår innan man springer vidare.

Standardisering av produkter

– Diskussionerna handlade bland annat om vilka produkter som ska finnas på flexibilitetsmarknaden och vikten av att det finns en standard, men med ett visst mått av flexibilitet. Och vem tar fram en standard? Vilka produkter kan säljas? Här diskuterades även utformningen och behovet av tillgänglighetsavtal.

Kundens drivkrafter

– Vi konstaterade att vi vet ganska lite om kundens drivkrafter och om vilka kunder som är aktiva och varför. Vi behöver helt enkelt mer kunskap om vad som krävs för att ändra ett beteende.

*Mer om nätutvecklingsplaner.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL