Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 18:00:19

Välkommen att delta i diskussionerna om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist i elnäten – nu startar EFFEKT-dialogenRubrik

Vill du vara med och diskutera några av energimarknadens hetaste frågor? Nu skapas Effektdialogen, en mötesplats för breda diskussioner om efterfrågeflexibilitet och kapacitetsbrist. Under två år kommer Ei stå värd för kreativa möten där fokus ligger på utveckling, samarbete och smarta lösningar.

– Vi hoppas att många vill delta i Effektdialogen* och att vi får en bred uppslutning av aggregatorer, nätföretag, regioner, kommuner och operatörer för olika marknadsplattformar. Tillsammans kan vi hitta nya lösningar och samarbeten som bidrar till en utveckling inom de här områdena, säger Marielle Lahti, expert på Ei och projektledare för Effektdialogen.

Projektet är en del av Ei:s uppdrag att främja efterfrågeflexibilitet, men det tar också avstamp i det regeringsuppdrag om kapacitetsutmaningen i elnäten som Ei nyligen lämnade till regeringen. Likaså är projektet ett sätt att ta vidare det arbete som tidigare bedrivits i Forum för smarta elnät.

– Fokus är kunskapsutbyte och att hitta lösningar som bidrar till ökad efterfrågeflexibilitet och förbättrad kapacitet i elnäten. Vi hoppas att det här blir ett dialogforum där vi tillsammans kan diskutera tjänste- och tekniklösningar samt hinder och möjliggörare för flexibilitet, säger Karin Alvehag, chef för Ei:s avdelning för konsumenträtt.

Dialogen i höst

Effektdialogen ska pågå i två år, fram till december 2022. Som en uppstart av projektet kommer Ei bjuda in ett antal olika typer av aktörer till workshops för att få in synpunkter på vilka frågor som bör hanteras inom ramen för Effektdialogen i ett första skede.

– Vi kommer att hålla ett antal mindre workshops under hösten där vi bjuder in ett antal olika aktörer för att få en bredd på aktuella frågeställningar, men det finns plats för fler, så vill man bidra till utformningen går det bra att höra av sig till Ei redan nu, säger Marielle Lahti.

Öppen workshop i december

I december planerar Effektdialogen att hålla en större öppen workshop och en inbjudan kommer att skickas ut via ei.se. Förhoppningen är att det blir en bred uppslutning av nätföretag, aggregatorer, regioner, kommuner, operatörer för olika marknadsplattformar och övriga som är intresserade av att delta i dialogen.

– De utmaningar vi har idag är komplexa och många behöver bidra för att hitta lösningar. För oss på Ei är det viktigt att delta i diskussioner om vad som fungerar bra och vad som behöver förändras, på det viset kan vi identifiera hur regelverk och metoder behöver utvecklas för att skapa en välfungerande marknad där aggregatorer kan erbjuda sin flexibilitet och sina stödtjänster. Det kan gälla frågor kopplade både till de existerande marknaderna och de nya flexibilitetsmarknader som är under utveckling, säger Karin Alvehag.

Vad händer nu?

Ei kommer inom kort att träffa representanter för olika aktörsgrupper i ett antal workshops. Tillsammans ska de ta fram frågeställningar, hinder och möjliggörare för att öka efterfrågeflexibiliteten och kapaciteten i elnätet. Samtidigt håller Ei löpande dialog med aktörer som vill delta i dialogen för att fånga upp aktuella frågor.

Så här får du information

Vill du följa vad som händer i projektet eller själv delta i Effektdialogen kan du prenumerera på nyheter och inbjudningar från projektsidan. Är du intresserad av att delta i Effektdialogen? Skicka då en intresseanmälan och berätta vilken aktör du representerar till effektdialogen@ei.se

Fotnot: *Effektdialogen står för EfterFrågeFlexibilitet och Elnätens KapacitetsbrisT

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL