Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 08:23:50

Nu lanseras Ei:s innovationscenter!

Är du innovatör på energimarknaderna och vill ha mer kunskap och stöd i små eller stora regel­frågor? Innovationscentret ska vara en plats för kunskapsdelning, dialog och regelutveckling samt främja omställningen till framtidens energimarknader.

— Med ett innovationscenter vill Ei kunna möta aktörer på ett nytt sätt och bidra med vägledning kring relevanta regelverk. Vår förhoppning är att innovationscentret ska bli en katalysator för att möjliggöra innovationer som till exempel nya arbetssätt, samar­beten, affärsmodeller eller tjänster på dagens och framtidens energimarknader, säger Therése Hindman Persson som är ställföreträdande generaldirektör och chefsekonom på Ei.

Ei:s innovationscenter - en plats för regelfrågor om innovativa lösningar på energimarknaderna

Vi riktar oss till dig som är aktör på energi­marknaderna och söker kunskap och vägledning inom de befintliga regelverk för el-, fjärrvärme- och naturgas­marknaderna som Ei har i uppdrag att tillämpa. Innovationscentret ska fungera som en plats för kunskapsspridning, dialog och regelutveckling och därmed främja utvecklingen av dagens och framtidens energi­marknader.

Lansering den 13 mars

Innovationscentret laseras den 13 mars. Under lanseringen berättade vi mer om hur du kan göra för att få svar på dina frågor och hur vi kommer att arbeta. Här kan du se inspelningen från lanseringen.

Prenumerera på våra nyheter

Försäkra dig om att inte missa några av våra uppdateringar, seminarier eller dokument genom att prenumerera på våra nyheter.

Här hittar du de senaste nyheterna och kan enkelt anmäla dig som prenumerant

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL