Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 18:50:40

Nu har Ei beslutat om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027

Elnäten i Sverige är monopol och regleras av Energimarknads­inspektionen (Ei) utifrån gällande lagstiftning. Det innebär bland annat att Ei beslutar om företagens intäktsramar, det vill säga de totala avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under en fyraårsperiod.

Syftet med regleringen är att säkerställa att elnätsföretagens verksamhet bedrivs effektivt till låga kostnader. Kunden ska få betala ett rimligt pris för de olika tjänsterna som omfattas av regleringen samtidigt som elnätsföretaget får skälig täckning för sina kostnader och en rimlig avkastning på det kapital som krävs för att driva verksamheten.

Vill du veta mer om elnätsföretagens intäktsramar och elnätsreglering?

Elnätsföretagens intäktsramar 2024–2027

Frågor och svar om elnätsreglering

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL