Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-07-20 09:18:19

Många konsumenter klagar på att de inte fått någon påminnelse om att deras elavtal förlängs

Både Konsumentverket och Energimarknads­inspektionen (Ei) har tagit emot många klagomål från konsumenter om just förlängning av elavtal.

Konsumenterna upplever att de inte fått någon påminnelse om att avtalet kommer att förlängas. Konsumenter, som fått en påminnelse, klagar på att den saknar viktig information om till exempel priset. Det gör att de inte kan ta ställning till om de vill att avtalet ska förlängas eller om de vill säga upp det. Det finns också konsumenter som missat påminnelsen eftersom den såg ut som reklam.

Nu agerar myndigheterna och påminner företagen om vad lagen säger

Senast en månad innan avtalet måste sägas upp ska konsumenten ha fått information från företaget. Där ska det framgå tydligt att avtalet kommer att förlängas om konsumenten inte säger upp det.

Dessutom måste det var enkelt för mottagaren att se vilket pris som gäller. Det ska gå att utläsa det fullständiga elpriset per kilowattimme och års- eller månadsavgift. Elpriset ska anges i öre per kilowattimme. Vid ett rörligt elpris måste elpriset anges genom någon form av hänvisning till ett tidigare elpris. Avtalets bindningstid och uppsägningstid måste också finnas med.

Konsumentverket och Ei skickar nu ut ett brev till elhandelsföretagen samt till branschorganisationen Energiföretagen Sverige och påminner om reglerna.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL