Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-19 20:27:30

Elledningar som inte kräver tillstånd

Huvudregeln är att det krävs tillstånd (nätkoncession) för att bygga och använda en starkströmsledning men vissa elledningar är undantagna från kravet om nätkoncession och kallas för icke koncessionspliktiga nät (IKN).

Undantagen finns i förordning om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen, även kallad IKN-förordningen.

Exempel på undantag är överföring av energi från en produktionsanläggning (solceller) till ett eller flera hus, elnätet för en idrottsanläggning och laddningspunkt för elbilar.

IKN-förordningen är en fullständig lista på elledningar och elnät som inte kräver nätkoncession. Undantagen i IKN-förordningen gäller automatiskt, men vid oklarhet om en ledning eller ett ledningsnät är undantaget från kravet på nätkoncession går det att hos Ei begära ett bindande besked.

Under år 2022 trädde flera ändringar av IKN-förordningen i kraft. Ei har även fattat flera beslut om bindande besked som ger vägledning om vilka elledningar som ska omfattas av tillstånd eller inte.

Här kan du läsa mer om undantag från kravet på nätkoncession (IKN)

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL