Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 19:58:27

Ökning av tvivelaktiga affärsmetoder

Ei har under de senaste åren sett en ökning av tvivelaktiga affärsmetoder bland elhandelsföretag och mellanhänder på elhandelsmarknaden i Sverige.

Vi får kontinuerligt in klagomål från konsumenter och mindre företag som känt sig vilseledda under och efter försäljningsprocessen.

Energimarknadsinspektionen (Ei) upplever problematiken med och utvecklingen av affärsmetoderna som mycket allvarliga.

Ei har fått i uppdrag att ta fram förslag till ändringar i ellagen (1997:857) i syfte att motverka oschyssta affärsmetoder på elhandelsmarknaden.

Här kan du ta del av Ei:s rapport Oschyssta affärsmetoder Ei R2023:01. Pdf, 1.8 MB.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL