Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:17:36

Flytta och minska din elanvändning

Energisituationen i Sverige och Europa är tidvis ansträngd, och elpriserna är ibland höga. Tillsammans kan vi förbättra situationen genom att minska vår elanvändning och undvika de timmar då elnätet är som mest belastat. Detta är framför allt under morgonen och tidig kväll.

Genom att minska din elanvändning kan du spara pengar och samtidigt bidra till att sänka elpriset och minska belastningen på elnätet. Detsamma gäller om du flyttar din elanvändning till timmar då elpriset är lägre, men för att spara pengar på det behöver du ett timprisavtal, rätt elmätare och möjlighet att styra din elanvändning över dygnet.

Var en medveten och aktiv elanvändare

På ei.se hittar du information om hur du gör för att minska din elanvändning och hur du kan göra för att flytta din användning från högpristimmar till andra timmar på dygnet:

Flytta och minska din elanvändning (samlad information)

Flytta din elanvändning (varför är det viktigt, hur gör man och vad kan man tjäna på det)

Minska din elanvändning (konkreta tips)

Jämför elavtal på Elpriskollen

Hitta det elavtal som passar dig bäst på vår jämförelsesajt.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL