Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-29 20:01:47

Vad är en skälig anslutnings­­avgift till elnätet?

Om du har en villa, sommarstuga eller en annan anläggning som behöver anslutas till elnätet så är det ditt elnätsföretag som ansvarar för denna anslutning. Enligt ellagens bestämmelser ska denna anslutning ske på skäliga villkor. Men vad betyder egentligen skäliga villkor?

Skälig anslutningsavgift

Ei har tagit fram en schablonmetod för att beräkna den högsta skäliga anslutningsavgiften för anslutningar till elnätet avseende en säkringsstorlek om 16–25 A. Schablonmetoden tillämpas vid prövning av anslutningar till anläggningar som befinner sig 0 – 1 800 meter fågelvägen från anslutningspunkten i befintligt nät.

Du har rätt att få din anslutningsavgift prövad av Ei.

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL