Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-01-30 09:04:25

Behörighet

Här kan du läsa mer om vad som gäller kring behörighet till Energimarknadsinspektionens (Ei) e-tjänster som vänder sig till el-, naturgas- och fjärrvärmeföretagen.

Ei:s behörighetssystem gäller för de flesta av våra e-tjänster. Just nu används det för e-tjänsterna ELIN, KENT, NEON och DINKEL. I systemet kan firmatecknare och i vissa fall administratörer på energiföretag hantera behörigheter för sina medarbetare på ett och samma ställe.

I början av året (2023) har vissa förbättringar gjorts i systemet för att förenkla för företagen. Mer utförlig information om vad du kan göra i systemet och hur du praktiskt gör hittar du i handboken för Ei:s behörighetshantering.

I handboken hittar du bland annat information om hur du:

  • lägger till en person som inte har behörighet sen tidigare
  • lägger till behörighet till ytterligare inrapporteringssystem
  • avslutar behörighet
  • ändrar kontaktuppgifter
  • byter firmatecknare

Handbok - Behörighetshantering för firmatecknare och administratörer på energiföretag som ska rapportera in uppgifter i Ei:s inrapporteringssystem (e-tjänster) Pdf, 1.1 MB.

Handboken uppdateras kontinuerligt och länken ovan leder alltid till den senaste versionen.

Under våren 2023 kommer handboken att utökas med mer information om hur Ei:s företagsportal fungerar. Företagsportalen använder du för att följa företagets ärenden eller ställa frågor till oss. Du hittar mer information om företagsportalen under rubriken Företagsportalen på denna sida.

Företagsportalen kommer i framtiden vara den centrala platsen för företagen att logga in i Ei:s olika e-tjänster. I företagsportalen ska du enkelt kunna följa företagets ärenden hos oss. Det är också i företagsportalen du ställer frågor och får svar om pågående ärenden hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Du loggar in i företagsportalen med BankID.

Gå till företagsportalen Länk till annan webbplats.

För tillfället finns två inrapporteringssystem implementerade i Företagsportalen:

  • E-tjänsten för ansökan om nätkoncession för linje (DINKEL). DINKEL vänder sig till elnätsföretagen.
  • E-tjänsten NEON (gäller nya NEON som vi också kallar NEON 3 och som finns på plats i mars 2023). NEON vänder sig till elnäts-, fjärrvärme- och naturgasföretag som ska rapportera in årsrapporter, nätavgifter och effekttariffer, samt rapporter om drift- och affärsförhållanden.

    Observera att inloggning till dessa två system kan bara göras inifrån företagsportalen.

Det är firmatecknares ansvar att se till att behörigheter för personer som slutar på företaget eller för personer som byter arbetsuppgifter på företaget och därmed inte längre behöver behörighet i Ei:s inrapporteringssystem blir borttagna.

Firmatecknaren har också ansvar för att Ei alltid har korrekta kontaktuppgifter till företaget och de medarbetare som har behörigheter i Ei:s system.

Är det första gången som företaget ska använda Ei:s e-tjänster behöver firmatecknare ansöka om behörighet för sig och sitt företag. Det är firmatecknaren som måste göra den inledande behörighetsansökan genom att skicka in en ifylld blankett till oss.

Blankett - Ansökan om behörighet till Ei:s e-tjänster Pdf, 786.7 kB.

Du får svar från oss via e-post när ansökan godkänts.

Nytt för i år (2023) är att det är en och samma blankett som används oavsett vilken e-tjänst företaget vill använda (tidigare var det specifika blanketter för respektive e-tjänst).

Behörighet till våra system finns för att vi ska kunna verifiera att bara behöriga personer kan rapportera in företagets uppgifter till Energimarknadsinspektionen (Ei). Behörighets­hanteringen fungerar på lite olika sätt beroende på vilka uppgifter du ska rapportera in till oss. Det fungerar också olika beroende på om du använder våra e-tjänster eller rapporterar in på annat vis.

Energimarknadsinspektionens e-tjänster

Vill du läsa mer om vad som gäller för respektive e-tjänst så klickar du på länkarna nedan.

ELIN

E-tjänsten ELIN vänder sig till elhandelsföretagen som ska rapportera in uppgifter till oss.

KENT

E-tjänsten KENT vänder sig till elnätsföretagen som ska rapportera in uppgifter till oss.

NEON

E-tjänsten NEON vänder sig till elnätsföretagen, fjärrvärmeföretagen och naturgasföretagen som ska rapportera in uppgifter till oss.

Observera att i mars 2023 kommer en ny version av e-tjänsten (NEON 3) att finnas på plats.

DINKEL

E-tjänsten DINKEL vänder sig till elnätsföretagen som vill skicka in en ansökan till oss.

Åtgärder enligt övervakningsplan

E-tjänsten vänder sig till elnätsföretagen och naturgasföretagen som ska rapportera in uppgifter till oss.

Observera att e-tjänsten som idag används för att rapportera in åtgärder enligt övervakningsplan kräver ingen behörighetshantering mer än att du loggar in med BankID. Planen är att även denna rapportering ska kunna göras i e-tjänsten NEON och i och med det så ingår samma behörighetshantering som övriga rapporteringar som görs i e-tjänsten NEON.

Mer information

Vilka datum gäller för respektive inrapportering?

Du hittar informationen här

Skicka meddelande till oss

Eftersom Energimarknadsinspektionen (Ei) är en myndighet gäller offentlighetsprincipen. Det innebär att innehållet i ditt meddelande kan bli allmän handling och lämnas ut om någon begär det. Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill att vi ska kunna nå dig, men undvik helst känsliga uppgifter i meddelandet.

Läs mer här om allmänna handlingar och offentlighetsprincipen och hur vi hanterar personuppgifter.
AvsandarURL