Gå till e-diariet för att söka

I Ei:s e-diarium söker du genom att skriva in sökord i ett fritextfält. Du kan exempelvis skriva ärendenummer (kan också kallas diarienummer), registreringsdatum, avsändare eller ord ur ärendemeningen. Längre ner hittar du några exempel på vanliga nyckelord.

Ärendenummer (Diarienummer)

Ärendenumret (diarienumret) är det nummer som ett ärende får när det registreras hos myndigheten.

Registreringsdatum

Registreringsdatumet är det datum då ärendet registrerats. Normalt är detta samma dag som ärendet kommit in till myndigheten i form av exempelvis en fråga eller en ansökan. I vissa fall, framför allt i samband med helger, kan det dröja någon dag från det att en handling kommer in tills den registreras

Avsändare eller mottagare

Du kan söka på exempelvis den myndighet eller det företag som sänt in eller är mottagare till en handling. Om avsändare eller mottagare är en privatperson visas inte namnet i e-diariet. Det går därför inte att få någon träff på privatperson.

Ärendemening

När ärendet registreras hos myndigheten får det en ärendemening som kortfattat redogör för vad ärendet handlar om. Om du vet vilken ärendemening ditt ärende fått kan du skriva denna, annars kan du söka på ord som du tror borde finnas med i ärendemeningen eller använda några av våra nyckelord, se nedan.

Söka på specifika nyckelord

Exempel på nyckelord:

Anmälningsärenden
Anslutning och prövningsärende
Certifiering elhandel
Certifiering elnät
Energimarknaden
Europeiskt utvecklings- och förhandlingsarbete
Förfrågningar
Information
Inrapportering elnät
Inrapportering elhandel
Inrapportering gas
Inrapportering fjärrvärme
Koncessioner elnät
Nordiskt samarbete
Samråd och remiser
Tillsyn gashandel
Tillsyn gasnät
Tillsyn fjärrvärme
Tillsyn elhandel
Tillsyn elnät
Intäktsramar elnät
Regler och rättsliga normer
Övrigt internationellt samarbete

Det här visas inte i vårt e-diarium

  • Uppgifter om handlingar som inte är allmänna, som arbetsmaterial, utkast och liknande.
  • Namn på privatpersoner, eftersom de enligt rådets förordning (EU) nr 2016/679, den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR), inte får publiceras. Här kan du läsa mer om Ei:s behandling av personuppgifter.

Kontakta oss om du inte hittar det du söker

Hittar du inte det du söker eller vill ta del av handlingar i ett specifikt ärende kan du kontakta registrator.

Hör av dig via e-post till registrator@ei.se eller telefon 016-16 27 07. Våra öppettider hittar du här.

Allmänna handlingar och avgifter för kopior

I vissa fall tar vi ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar även i elektroniskt format. Här kan du läsa mer om Ei:s hantering av allmänna handlingar.