Hittar du inte det du söker eller vill ta del av handlingar i ett specifikt ärende kan du kontakta registrator. Hör av dig via e-post till registrator@ei.se eller telefon 016-16 27 07.

Allmänna handlingar och avgifter för kopior

I samband med att Ei tillhandahåller kopior av allmänna handlingar tar vi också ut en avgift. I vissa fall tar vi ut en avgift för utlämnande av allmänna handlingar i elektronisk format.