Remissvar

search

Här kan du ta del av Energimarknadsinspektionens (Ei) remissvar. Klicka på PDF länken för remissvaret. I remissvarets brevhuvud kan du se vem som är mottagande organisation, det vill säga vem som bett Ei komma med synpunkter.

Remissvaren är publicerade årsvis

Remissvaren presenteras årsvis med den senaste överst. Listan uppdateras kontinuerligt när nya remissvar finns att publicera. När du vill söka efter en remiss. Skriver du in namnet på remissen i sökrutan som du finner överst på sidan. Du kan också leta dig fram i listan över årets remisser.

Remissvar som är äldre än 2013

På vår webbplats hittar du Ei:s remissvar från 2013 och framåt. Söker du efter tidigare remisser kontakta oss via mejl registrator@ei.se eller via telefon 016 - 16 27 00.