Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-24 13:02:08

Yttrande Underlag till bilaga till förordningen om granskning av utländska direktinvesteringar