Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-02-29 00:45:57

Yttrande SOU 2023:50 En modell för svensk försörjningsberedskap

Försvarsdepartementet