Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-05-22 01:10:43

Yttrande Remiss av EU-kommissionens förslag till direktiv om jordhälsa och resiliens

Klimat- och näringslivsdepartementet