Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2024-04-22 08:21:01

Yttrande Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Klimat- och näringslivsdepartementet