Vill du lyssna på innehållet på ei.se? Starta genom att trycka på Spela upp i verktygspanelen. Du kan också pausa, stoppa, spola framåt eller bakåt, justera volym och uppläsningshastigheten.

2023-11-30 02:09:24

Yttrande Kompletterande bestämmelser till EU:s gaslagringsförordning

Klimat- och näringslivsdepartementet